ดีจริงแชมป์ใช้จริง

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประเทศไทยปี 2560  ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป

ภาคภูมิ สงวนสิน กับการคว้าแชมป์ประเทศไทยได้เป็นสมัยที่ 15

และแชมป์ประเภทชายคู่  ภาคภูมิ สงวนสิน กับ วีรภัทร พุฒิคุณเกษม

ซึ่งทางลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เข้ามาจึงขอมาอัพเดทให้ฟังรวมถึงนักกีฬาคนอื่นๆด้วยค่ะ

ภาคภูมิ สงวนสิน ไม้ XIOM AXELO ยาง TIBHAR EVOLUTION MX – P (FH) / EVOLUTION FX-P (BH)

วีรภัทร พุฒิคุณเกษม ไม้ XIOM AXELO ยาง TIBHAR EVOLUTION MX – P (FH) / XIOM OMEGA V EURO (BH)

Facebook