“ช้อป ดี มีคืน”

ซื้อสินค้าที่เซี่ยงไฮ้สปอร์ต อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ โดยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาท/1คน

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

-ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT

-ต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้า (**สามารถออกได้ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น)

-ระยะเวลามาตรการช้อปดีมีคืน เริ่ม 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ : ทางร้านไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลังได้

Facebook