andro SPEED RETURN BOARD+30

22,095.00 ฿

Speed Return Board + 30

สำหรับการฝึกฝนระดับกลาง

มีแป้นแยกกันสองอัน ครอบคลุมความกว้างของทั้งโต๊ะ

ประกอบด้วยแป้น 2 แป้นทั้งสองข้างสามารถปรับองศาแยกกันได้ถึง 21 แบบ ในแต่ละองศาจะทำให้ได้ความเร็วที่แตกต่างกันออกไป

ปรับให้ห่างจากโต๊ะได้ระหว่าง 0-30 cm เพื่อได้ลูกบล็อกยาว

ปรับระดับความเร็วได้เพื่อสลับระหว่างลูกขนานและลูกเฉียง

ทั้งสองแป้นสามารถปรับให้สร้างลูกตัดได้

Dimensions :

Returnboard :75.0 x 40.0 cm

Shipping dimensions : 82.0 x 46.0 x 10.0 cm

Shipping weight : 7.5 kg

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: