Showing 1–36 of 165 results

Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM 36.5 ALX MICRO AXYLIUM FL,ST

8,970.00 ฿ 4,935.00 ฿
Sale!

เสื้อปิงปอง

XIOM ACTION BLACK

780.00 ฿ 230.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM AIGIS (TOUR WOOD)

2,770.00 ฿ 1,385.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM ALLROUND-S (CLASSIC SERIES)

2,300.00 ฿ 1,150.00 ฿
Sale!

กระเป๋าปิงปอง

XIOM ANATOMY SB BAG

6,880.00 ฿ 3,440.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM ARIA (SPEED WOOD)

2,820.00 ฿ 1,410.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM ARIA LITE

2,650.00 ฿ 1,325.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า chinese style

XIOM AXELO (HINOKI CARBON) CS

4,420.00 ฿ 2,435.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM AXELO (NOVUS HINOKI CARBON)

4,420.00 ฿ 2,435.00 ฿
Sale!

ที่เก็บลูกปิงปองในสนาม

XIOM BALL CATCHER

1,400.00 ฿ 700.00 ฿
Sale!

เสื้อปิงปอง

XIOM BEAM

780.00 ฿ 230.00 ฿
Sale!

ซองใส่ไม้ปิงปอง

XIOM BELLO HARD RC

2,350.00 ฿ 1,175.00 ฿
Sale!

กระเป๋าปิงปอง

XIOM BILLIE BACKPACK

3,370.00 ฿ 1,685.00 ฿
Sale!

กระเป๋าปิงปอง

XIOM BILLIE SPORTS BAG L

3,370.00 ฿ 1,685.00 ฿
Sale!

กระเป๋าปิงปอง

XIOM BILLIE SPORTS BAG MINI

1,950.00 ฿ 975.00 ฿
Sale!

เสื้อปิงปอง

XIOM BLAZE POLO

780.00 ฿ 230.00 ฿
Sale!

เสื้อปิงปอง

XIOM DAVE SHIRT

850.00 ฿ 425.00 ฿
Sale!
43,970.00 ฿ 13,195.00 ฿
Sale!

เทปติดขอบไม้ปิงปอง

XIOM EDGETAPE ZET (6,8,10 mm X 50 cm)

150.00 ฿ 75.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM EXTREME-S (CLASSIC SERIES)

2,730.00 ฿ 1,365.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL AX ARAMID CARBON

3,740.00 ฿ 1,870.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL HX (HINOKI CARBON)

5,030.00 ฿ 2,515.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL HX PRO (HINOKI CARBON)

7,180.00 ฿ 3,590.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL S7 (SWEDISH PLYWOOD)

3,450.00 ฿ 1,725.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL SX (SWEDISH CARBON)

4,890.00 ฿ 2,445.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL ZX I (ZEPHYLIUM CARBON)

5,600.00 ฿ 2,800.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL ZX II (HINOKI CARBON)

9,920.00 ฿ 4,960.00 ฿
Sale!

ไม้เปล่า shake hand

XIOM FEEL ZX III (HINOKI CARBON)

13,940.00 ฿ 6,970.00 ฿
Sale!

เสื้อปิงปอง

XIOM FLASH BLUE

780.00 ฿ 230.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK 4

4,890.00 ฿ 2,445.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK-17 (BLUE)

5,090.00 ฿ 2,040.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK-17 (ORANGE)

5,090.00 ฿ 2,040.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK-17 (WHITE)

5,090.00 ฿ 2,040.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK-17 BLACK

5,090.00 ฿ 2,040.00 ฿
Sale!

รองเท้า

XIOM FOOTWORK-18 BLACK/SILVER

5,090.00 ฿ 2,545.00 ฿

Facebook